StartHistoria

Historia

Początki straży pożarnej w Strzałkowie sięgają XIX w. Na podstawie zebranych dokumentów dowiadujemy się, że Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie została założona przez Polaków po rozbiorach Polski w 1888 r. OSP liczyła wówczas 40 członków. Utrzymywała się z zebranych grzywien, danin za pola i lasy, oraz składek członkowskich. Założycielami Straży Pożarnej w Strzałkowie byli druhowie: Teofil i Bronisław Maciejewscy, Marceli Kopczyński, Jan Bysikiewicz, Wojciech Zientkiewicz, Ludwik Kordzinski, Stanisław Drabiński, Wiktor Witosławski, Jan Jensiak oraz Emil Szrajbowski. Oficjalnym celem straży było realizowanie hasła: "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek", jednak ważnym zadaniem była walka o polskość w nasilonym okresie germanizacji.  Nie da się całkowicie odtworzyć historii działalności straży z okresu od założenia do wyzwolenia Polski z okupacji, lecz pozostało nam kilka dowodów, które możemy przedstawić. Są to pisma z lat 1904-1907 , w których członkowie straży zwracają się do królewskiego Pana wojewody we Wrześni o pomoc w zakupie sprzętu strażackiego oraz sztandaru, który zachował się do dnia dzisiejszego. Został on ufundowany w 1898 r., jednak z wiadomych przyczyn znajdujące się na nim Godło Polski musiało zostać zakryte przez znak św. Floriana. W okresie międzywojennym straż gromadziła sprzęt pożarniczy, a największym osiągnięciem było pozyskanie sikawki konnej, która służyła do gaszenia pożarów, a obecnie znajduje się w naszej straży jako zabytkowy eksponat umieszczony przed remizą. W tym okresie działalność strzałkowskiej straży opierała się głównie na zwalczaniu pożarów, a do największej akcji gaśniczej należy zaliczyć gaszenie pożaru kościoła Parafialnego w Strzałkowie, który spłonął 31 grudnia 1932 roku. Okres okupacji hitlerowskiej nie wpłynął znacząco na funkcjonowanie OSP, lecz dowództwo nad jednostką przejęli Niemcy, wyposażając naszą straż w pierwszy w historii samochód pożarniczy typu Mercedes. Do największej akcji gaśniczej w tym okresie należy zaliczyć zwalczanie pożaru gmachu gimnazjum w Słupcy. Za powyższą akcję straż w Strzałkowie otrzymała pochwałę podaną w „Ostdeutscher Beobahter”. Wiemy, że w tym okresie prezesami OSP byli dh. Roman Jałoszyński, Czesław Suszka, Jan Walczak, Celestyn Kmiecikowski. Naczelnikiem byli druhoiwie Edmund Stańczyk, Czesław Cukierski , Antoni Stawniak, Edward Hierowski, Kazimierz Maciejewski, Jan Nominski , Stanisław Banaszak, Ludwik Głowacki.

Po wyzwoleniu Polski, za pożyczone pieniądze od Pana Gackowskiego i innych mieszkańców Strzałkowa, strażacy zakupili z demobilu samochód pożarniczy marki Mercedes, gdyż poprzedni został wywieziony przez uciekających Niemców. Samochód i sprzęt były przechowywane w prywatnym garażu, gdyż straż nie posiadała własnej remizy. W okresie powojennym strażacy marzą o wybudowaniu własnej remizy. W tym celu organizują w wynajętej sali zabawy, koncerty, przedstawienia oraz słynne majówki strzałkowskie. Zakupują samochód ciężarowy typu Praga, który wynajmują do zarobkowego transportu, gromadząc w ten sposób środki finansowe na budowę remizy.Rok 1962 to wielki pożar kościoła ewangelickiego w Strzałkowie, w którym znajdowały się magazyny. Pożar strawił prawie cały budynek, pozostawiając po nim tylko zgliszcza i ocalałe mury. Wtedy to właśnie zrodził się pomysł odbudowy ruin na remizę strażacką. Gromadzka Rada Narodowa, wraz z powiatową Komendą Straży Pożarnej w Słupcy, wystąpiła do Zboru Ewangelickiego w Bydgoszczy z prośbą o przekazanie spalonego obiektu i adaptację na strażnicę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie, na co uzyskano zgodę. Był to rok 1963, w którym to wystąpiono o zezwolenie na przebudowę przekazanego obiektu, zlecono wykonanie planu adaptacji i gromadzono materiały budowlane. W roku 1964 rozpoczęto prace rozbiórkowe i budowlane. Trzeba zaznaczyć, że prace w znacznym stopniu prowadzone były w czynie społecznym,a więc dominująca praca przypadała czynnym członkom naszej straży, za co należą się im słowa najwyższego uznania. Społeczny trud strażaków zostaje uwieńczony w 1970 r. uroczystym oddaniem do użytku strażnicy, w której znajduje się duża sala widowiskowa z pomieszczeniem kuchennym ,salka zarządu, oraz 2 boksy garażowe i pomieszczenie magazynowe. W roku 1974 OSP otrzymuje drugi sztandar, ufundowany przez mieszkańców, w dowód uznania za zasługi dla rozwoju straży i prace społeczne na rzecz Strzałkowa. W roku 1985 nasza jednostka została przekształcona w jednostkę S-2,

gdyż otrzymała drugi samochód pożarniczy typu Żuk. W roku 1986 zarząd postanawia rozbudować posiadany obiekt remizy, w którym zaczyna brakować miejsca na sprzęt, co nie rokuje dalszego rozwoju jednostki. Po 2 latach budowy w 1988 r. tj. na 100-lecie działalności OSP Strzałkowo, dzięki ciężkiej pracy druhów obiekt był gotowy w stanie surowym, a w 1990 zakończono rozbudowę i oddano go do użytku. Dzięki temu remiza powiększyła się o dodatkowe cztery boksy garażowe, salkę szkoleniową i trzy duże magazyny na sprzęt, paliwo i środki chemiczne, oraz dyżurkę dla strażaków. Garaże jednak nie długo świecą pustkami, gdyż w 1991 r wstawiony zostaje 3 samochód typu Jelcz. Jest to samochód ciężki o poj. wody 9600 l, z czterema działkami wodnymi. Po przystosowaniu do działań strażackich w maju 1992 r. wprowadzono go do podziału bojowego, realizując tym samym wymagania stawiane jednostce typu S-3. Warto wspomnieć, że nasza OSP była pierwszą tego typu strażą w woj. Konińskim. Następnym ważnym wydarzeniem w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie był rok 1993 - jubileusz 105-lecia istnienia jednostki. Data ta wiąże się także z fundacją trzeciego sztandaru z wizerunkiem św. Floriana. Rok 1995 to kolejna ważna data w działalności OSP. Nasza jednostka spełniając warunki lokalowe, sprzętowe oraz posiadając dobrze wyszkolonych strażaków zostaje jako jedna z pierwszych włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 1997 r. OSP z własnych środków finansowych zakupuje kolejny samochód, przeznaczony do ratownictwa techniczno - drogowego, a dalej przy pomocy finansowej samorządu gminnego, oraz zarządu Głównego Związku OSP adaptuje go i wyposaża w niezbędny sprzęt ratowniczy. Na uroczystych obchodach 110-lecia OSP wóz zostaje poświęcony i wprowadzony do podziału bojowego, dzięki czemu nasza jednostka stała się pierwszą w woj. Konińskim OSP typu S-4.W okresie powojennym nasza straż brała udział w wielu tysiącach akcji gaśniczych i ratowniczych. Z większych i kilkudniowych działań należy wymienić:


- akcja gaszenia ropy w rurociągu przyjaźń w Kornatach,
- odśnieżanie szlaku kolejowego Śląsk Porty,
- pożar fabryki opon Stomil w Poznaniu,
- pożar lasów w nadleśnictwie Grodziec,
- pożary lasów w Dziewiczej Górze k. Poznania,
- pożar lasów w Strzyżewie -  Gmina Witkowo,
- akcja powodziowa w Woli Podłęznej koło Konina,
- akcje powodziowe w Strzałkowie, a także wiele innych dużych pożarów.


W okresie powojennym funkcje prezesów OSP Strzałkowo pełnili:
- dh Stanisław Banaszak
- dh Celestyn Kmiecikowski
- dh Stanisław Stawniak
- dh Józef Siwiński
- dh Ludomir Nowak
- dh Hieronim Hejna
- a od 1972 r. do chwili obecnej dh Zenon Musielak


Funkcję naczelnika pełnili:
- dh Wiktor Balcerzak
- dh Henryk Gulczyński
- dh Zenon Musielak
- dh Marian Graczyk
- dh Włodzimierz Musielak
- obecnie dh Tomasz Nowak

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszej jednostce jest rok 2000, w którym to zakupujemy nowy samochód pożarniczy marki Lublin. Jest on większy i nowocześniejszy od posiadanego Żuka. Po wprowadzeniu do podziału bojowego nowego Lublina, Żuka przekazujemy do OSP Kornaty. W roku 2001 pozyskujemy ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu samochód operacyjny Peugeot stając się tym samym jedną z nielicznych w Wielkopolsce jednostką typu S-5 mając na wyposażeniu: 1 samochód ciężki,1 średni, 1 lekki, 1 lekki do ratownictwa techniczno drogowego, samochód operacyjno-techniczny, oraz duże zaplecze sprzętu do działań ratowniczych.W roku 2004 następuje wymiana średniego samochodu pożarniczego na nowszy o 11 lat, a posiadany tego samego typu samochód przekazujemy do OSP Krępkowo. W roku 2007 przybywa kolejny samochód. Jest to STAR gospodarczy przekazany bezpłatnie przez komendę PSP w Słupcy.

W ostatnich latach naszą jednostkę odwiedziły delegacje strażaków z Austrii i Holandii, kierownictwo strażaków z baz NATO w Europie na czele z Komendantem Głównym, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, premier Waldemar Pawlak, oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwiedzając naszą remizę i zapoznając się z naszą działalnością.Szczególnie tragiczną datą w naszej działalności jest 8 listopada 2001, kiedy to o godz. 105 syrena alarmowa wzywa strażaków do akcji ratowniczej na autostradzie A-2. Wśród przybyłych strażaków jest Dh. Marian Graczyk, który podczas wsiadania do samochodu nagle zasłabł i stracił przytomność. Mimo natychmiastowej interwencji medycznej, prowadzonej przez ratownika medycznego i przybyłego na miejsce lekarza, nie udało się Go uratować. Dh. Marian przybywając by udzielić potrzebującym pomocy sam ponosi śmierć. Aby upamiętnić to tragiczne zdarzenie druhowie OSP Strzałkowo i Komendant Powiatowy PSP Mariusz Roga w 2004 r. ufundowali tablicę pamiątkową.W latach 2006-2008 przeprowadzono gruntowny remont remizy, wymieniono wszystkie okna, drzwi i sufit w sali, wyremontowano instalację elektryczną i oświetlenie, wymieniono grzejniki w sali i na klatce schodowej, oraz w pomieszczeniach operacyjnych, odmalowano wszystkie pomieszczenia, łącznie z garażami, wymieniono bramy garażowe, a także dokonano wiele innych prac remontowych. Ostatnio została odnowiona elewacja zewnętrzna domu strażaka i zainstalowano Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Łączny koszt remontów i inwestycji wyniósł prawie 280.000 zł. Wymienione remonty były możliwe dzięki wsparciu finansowemu samorządu gminy Strzałkowo i władz związkowych OSP. W 2007 r. powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną w liczbie 42 strażaków, którzy spełniali warunki, stawiane przed strażakami ratownikami i ustalając I kategorię naszej jednostki. Za wieloletnią dobrą pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i osiągnięcia wypracowane przez naszą straż, OSP w Strzałkowie została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, złotym znakiem związku Ochotniczych Straży Pożarnych, i medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, oraz odznaką honorową za zasługi dla Województwa Konińskiego.


 

Logowanie

Jak zostać strażakiem?

Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby zostać członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tapety OSP Strzałkowo

 

 

 

 

 

Pobierz darmowe tapety!

Filmy o tematyce strażackiej

Ostrzeżenia meteorologiczne

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem owadów

--Statystyki odwiedzin--

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj8
mod_vvisit_counterWczoraj73
mod_vvisit_counterTen tydzień360
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień552
mod_vvisit_counterTen miesiąc2097
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2345
mod_vvisit_counterOgólnie58458

Aktualnie: gości 2, 
botów 2 połączonych
Twoje IP: 23.22.250.113
 , 
Dzisiaj jest: Sie 29, 2015