StartHistoria

Historia

 

Początki straży pożarnej w Strzałkowie sięgają XIX w. Na podstawie zebranych dokumentów dowiadujemy się, że Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie została założona przez Polaków po rozbiorach Polski w 1888 r. OSP liczyła wówczas 40 członków. Utrzymywała się z zebranych grzywien, danin za pola i lasy, oraz składek członkowskich. Założycielami Straży Pożarnej w Strzałkowie byli druhowie: Teofil i Bronisław Maciejewscy, Marceli Kopczyński, Jan Bysikiewicz, Wojciech Zientkiewicz, Ludwik Kordzinski, Stanisław Drabiński, Wiktor Witosławski, Jan Jensiak oraz Emil Szrajbowski. Oficjalnym celem straży było realizowanie hasła: "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek", jednak ważnym zadaniem była walka o polskość w nasilonym okresie germanizacji.  Nie da się całkowicie odtworzyć historii działalności straży z okresu od założenia do wyzwolenia Polski z okupacji, lecz pozostało nam kilka dowodów, które możemy przedstawić. Są to pisma z lat 1904-1907 , w których członkowie straży zwracają się do królewskiego Pana wojewody we Wrześni o pomoc w zakupie sprzętu strażackiego oraz sztandaru, który zachował się do dnia dzisiejszego. Został on ufundowany w 1898 r., jednak z wiadomych przyczyn znajdujące się na nim Godło Polski musiało zostać zakryte przez znak św. Floriana. W okresie międzywojennym straż gromadziła sprzęt pożarniczy, a największym osiągnięciem było pozyskanie sikawki konnej, która służyła do gaszenia pożarów, a obecnie znajduje się w naszej straży jako zabytkowy eksponat umieszczony przed remizą. W tym okresie działalność strzałkowskiej straży opierała się głównie na zwalczaniu pożarów, a do największej akcji gaśniczej należy zaliczyć gaszenie pożaru kościoła Parafialnego w Strzałkowie, który spłonął 31 grudnia 1932 roku. Okres okupacji hitlerowskiej nie wpłynął znacząco na funkcjonowanie OSP, lecz dowództwo nad jednostką przejęli Niemcy, wyposażając naszą straż w pierwszy w historii samochód pożarniczy typu Mercedes. Do największej akcji gaśniczej w tym okresie należy zaliczyć zwalczanie pożaru gmachu gimnazjum w Słupcy. Za powyższą akcję straż w Strzałkowie otrzymała pochwałę podaną w „Ostdeutscher Beobahter”. Wiemy, że w tym okresie prezesami OSP byli dh. Roman Jałoszyński, Czesław Suszka, Jan Walczak, Celestyn Kmiecikowski. Naczelnikiem byli druhoiwie Edmund Stańczyk, Czesław Cukierski , Antoni Stawniak, Edward Hierowski, Kazimierz Maciejewski, Jan Nominski , Stanisław Banaszak, Ludwik Głowacki.

Po wyzwoleniu Polski, za pożyczone pieniądze od Pana Gackowskiego i innych mieszkańców Strzałkowa, strażacy zakupili z demobilu samochód pożarniczy marki Mercedes, gdyż poprzedni został wywieziony przez uciekających Niemców. Samochód i sprzęt były przechowywane w prywatnym garażu, gdyż straż nie posiadała własnej remizy. W okresie powojennym strażacy marzą o wybudowaniu własnej remizy. W tym celu organizują w wynajętej sali zabawy, koncerty, przedstawienia oraz słynne majówki strzałkowskie. Zakupują samochód ciężarowy typu Praga, który wynajmują do zarobkowego transportu, gromadząc w ten sposób środki finansowe na budowę remizy.Rok 1962 to wielki pożar kościoła ewangelickiego w Strzałkowie, w którym znajdowały się magazyny. Pożar strawił prawie cały budynek, pozostawiając po nim tylko zgliszcza i ocalałe mury. Wtedy to właśnie zrodził się pomysł odbudowy ruin na remizę strażacką. Gromadzka Rada Narodowa, wraz z powiatową Komendą Straży Pożarnej w Słupcy, wystąpiła do Zboru Ewangelickiego w Bydgoszczy z prośbą o przekazanie spalonego obiektu i adaptację na strażnicę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie, na co uzyskano zgodę. Był to rok 1963, w którym to wystąpiono o zezwolenie na przebudowę przekazanego obiektu, zlecono wykonanie planu adaptacji i gromadzono materiały budowlane. W roku 1964 rozpoczęto prace rozbiórkowe i budowlane. Trzeba zaznaczyć, że prace w znacznym stopniu prowadzone były w czynie społecznym,a więc dominująca praca przypadała czynnym członkom naszej straży, za co należą się im słowa najwyższego uznania. Społeczny trud strażaków zostaje uwieńczony w 1970 r. uroczystym oddaniem do użytku strażnicy, w której znajduje się duża sala widowiskowa z pomieszczeniem kuchennym ,salka zarządu, oraz 2 boksy garażowe i pomieszczenie magazynowe. W roku 1974 OSP otrzymuje drugi sztandar, ufundowany przez mieszkańców, w dowód uznania za zasługi dla rozwoju straży i prace społeczne na rzecz Strzałkowa. W roku 1985 nasza jednostka została przekształcona w jednostkę S-2,

gdyż otrzymała drugi samochód pożarniczy typu Żuk. W roku 1986 zarząd postanawia rozbudować posiadany obiekt remizy, w którym zaczyna brakować miejsca na sprzęt, co nie rokuje dalszego rozwoju jednostki. Po 2 latach budowy w 1988 r. tj. na 100-lecie działalności OSP Strzałkowo, dzięki ciężkiej pracy druhów obiekt był gotowy w stanie surowym, a w 1990 zakończono rozbudowę i oddano go do użytku. Dzięki temu remiza powiększyła się o dodatkowe cztery boksy garażowe, salkę szkoleniową i trzy duże magazyny na sprzęt, paliwo i środki chemiczne, oraz dyżurkę dla strażaków. Garaże jednak nie długo świecą pustkami, gdyż w 1991 r wstawiony zostaje 3 samochód typu Jelcz/Hydromil. Jest to samochód ciężki o poj. wody 9600 l, z czterema działkami wodnymi. Po przystosowaniu do działań strażackich w maju 1992 r. wprowadzono go do podziału bojowego, realizując tym samym wymagania stawiane jednostce typu S-3. Warto wspomnieć, że nasza OSP była pierwszą tego typu strażą w woj. Konińskim. Następnym ważnym wydarzeniem w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie był rok 1993 - jubileusz 105-lecia istnienia jednostki. Data ta wiąże się także z fundacją trzeciego sztandaru z wizerunkiem św. Floriana. Rok 1995 to kolejna ważna data w działalności OSP. Nasza jednostka spełniając warunki lokalowe, sprzętowe oraz posiadając dobrze wyszkolonych strażaków zostaje jako jedna z pierwszych włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 1997 r. OSP z własnych środków finansowych zakupuje kolejny samochód, przeznaczony do ratownictwa techniczno - drogowego jest to Fiat Ducato, a dalej przy pomocy finansowej samorządu gminnego, oraz zarządu Głównego Związku OSP adaptuje go i wyposaża w niezbędny sprzęt ratowniczy. Na uroczystych obchodach 110-lecia OSP wóz zostaje poświęcony i wprowadzony do podziału bojowego, dzięki czemu nasza jednostka stała się pierwszą w woj. Konińskim OSP typu S-4.W okresie powojennym nasza straż brała udział w wielu tysiącach akcji gaśniczych i ratowniczych. Z większych i kilkudniowych działań należy wymienić:


- akcja gaszenia ropy w rurociągu przyjaźń w Kornatach,
- odśnieżanie szlaku kolejowego Śląsk Porty,
- pożar fabryki opon Stomil w Poznaniu,
- pożar lasów w nadleśnictwie Grodziec,
- pożary lasów w Dziewiczej Górze k. Poznania,
- pożar lasów w Strzyżewie -  Gmina Witkowo,
- akcja powodziowa w Woli Podłężnej koło Konina,
- akcje powodziowe w Strzałkowie, a także wiele innych dużych pożarów.


W okresie powojennym funkcje prezesów OSP Strzałkowo pełnili:

 • dh Stanisław Banaszak
 • dh Celestyn Kmiecikowski
 • dh Stanisław Stawniak
 • dh Józef Siwiński
 • dh Ludomir Nowak
 • dh Hieronim Hejna
 • od 1972 do 2015r. dh Zenon Musielak
 • aktualnie dh Włodzimierz Musielak

 

Funkcję naczelnika pełnili:

 • dh Wiktor Balcerzak
 • dh Henryk Gulczyński
 • dh Zenon Musielak
 • dh Marian Graczyk
 • dh Włodzimierz Musielak
 • dh Tomasz Nowak
 • w chwili obecnej dh Dariusz Samulczyk


Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszej jednostce jest rok 2000, w którym to zakupujemy nowy samochód pożarniczy marki Lublin. Jest on większy i nowocześniejszy od posiadanego Żuka. Po wprowadzeniu do podziału bojowego nowego Lublina, Żuka przekazujemy do OSP Kornaty. W roku 2001 pozyskujemy ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu samochód operacyjny Peugeot stając się tym samym jedną z nielicznych w Wielkopolsce jednostką typu S-5 mając na wyposażeniu: 1 samochód ciężki,1 średni, 1 lekki, 1 lekki do ratownictwa techniczno drogowego, samochód operacyjno-techniczny, oraz duże zaplecze sprzętu do działań ratowniczych. W roku 2004 następuje wymiana średniego samochodu pożarniczego na nowszy o 11 lat, a posiadany tego samego typu samochód przekazujemy do OSP Krępkowo. W roku 2007 przybywa kolejny samochód. Jest to STAR gospodarczy przekazany bezpłatnie przez komendę PSP w Słupcy.

W ostatnich latach naszą jednostkę odwiedziły delegacje strażaków z Austrii i Holandii, kierownictwo strażaków z baz NATO w Europie na czele z Komendantem Głównym, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, premier Waldemar Pawlak, oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwiedzając naszą remizę i zapoznając się z naszą działalnością.Szczególnie tragiczną datą w naszej działalności jest 8 listopada 2001, kiedy to o godz. 105 syrena alarmowa wzywa strażaków do akcji ratowniczej na autostradzie A-2. Wśród przybyłych strażaków jest Dh. Marian Graczyk, który podczas wsiadania do samochodu nagle zasłabł i stracił przytomność. Mimo natychmiastowej interwencji medycznej, prowadzonej przez ratownika medycznego i przybyłego na miejsce lekarza, nie udało się Go uratować. Dh. Marian przybywając by udzielić potrzebującym pomocy sam ponosi śmierć. Aby upamiętnić to tragiczne zdarzenie druhowie OSP Strzałkowo i Komendant Powiatowy PSP Mariusz Roga w 2004 r. ufundowali tablicę pamiątkową.W latach 2006-2008 przeprowadzono gruntowny remont remizy, wymieniono wszystkie okna, drzwi i sufit w sali, wyremontowano instalację elektryczną i oświetlenie, wymieniono grzejniki w sali i na klatce schodowej, oraz w pomieszczeniach operacyjnych, odmalowano wszystkie pomieszczenia, łącznie z garażami, wymieniono bramy garażowe, a także dokonano wiele innych prac remontowych. Ostatnio została odnowiona elewacja zewnętrzna domu strażaka i zainstalowano Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Łączny koszt remontów i inwestycji wyniósł prawie 280.000 zł. Wymienione remonty były możliwe dzięki wsparciu finansowemu samorządu gminy Strzałkowo i władz związkowych OSP. W 2007 r. powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną w liczbie 42 strażaków, którzy spełniali warunki, stawiane przed strażakami ratownikami i ustalając I kategorię naszej jednostki. Za wieloletnią dobrą pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i osiągnięcia wypracowane przez naszą straż, OSP w Strzałkowie została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, złotym znakiem związku Ochotniczych Straży Pożarnych, i medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, oraz odznaką honorową za zasługi dla Województwa Konińskiego.


 

Znajdź nas na Facebooku !

Logowanie

Jak zostać strażakiem?

Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby zostać członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tapety OSP Strzałkowo

 

 

 

 

 

Pobierz darmowe tapety!

Filmy o tematyce strażackiej

Ostrzeżenia meteorologiczne

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem owadów

--Statystyki odwiedzin--

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj176
mod_vvisit_counterWczoraj1315
mod_vvisit_counterTen tydzień176
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień5933
mod_vvisit_counterTen miesiąc165361
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc177998
mod_vvisit_counterOgólnie736017

Aktualnie: gości 5, 
botów 2 połączonych
Twoje IP: 54.162.66.24
 , 
Dzisiaj jest: Lip 31, 2016